Magazyn DESIGNER

Updated: Jun 10, 2020

Drodzy artyści! Oddamy wkrótce w Wasze ręce pierwszy numer nowego magazynu DESIGNER, dla ludzi sztuki i biznsu.Prace w toku, prosimy o cierpliwość. Motto przewodnie pisma … Artyści to pracownicy niebios i designerzy lepszego świata... Magazyn, który wydawany jest w wersji elektronicznej a w przyszłości papierowej, skierowany jest do aktywnych zawodowo artystów, designerów w szerokim znaczeniu tego słowa, fotogragów, ludzi biznesu. Magazyn DESIGNER to pismo dla artystów, którzy przdsiębiorczo połączyli swoje pasje z biznesem, działających w sferze sztuki, mody, kultury i biznesu. Będziemy Wam przedstwiać artykuły poruszające tematykę filozofi sztuki, metafizyki, psychologii, tematykę nowoczesnej technologii przekazu obrazu, tematykę biznesu połączonego z pasją. Nasz magazyn wydawany jest w Sztokholmie, kierujemy go do wszystkich duszyczek z całego świata, stąd też w każdym numerze znajdziecie kilka artykułów w języku angielskim. Magazyn bedzie obejmował promocję artystów i ich dorobek. Zapraszam do współpracy. Będziemy organizować wystawy oraz plenery, konkursy z nagrodami , imprazy kulturowo-artysztyczne ubogacone konkursami. Magazyn będzie zabarwiony akcentami folklorystycznymi. Artyści zapraszają do kolaboracji. www.halinarosadesing.com

42 views1 comment